Kaktusdyrkning ............................
 
Kaktus året rundt


En kort, generel vejledning i, hvordan kaktus bør passes gennem hele året.

JANUAR
* De fleste kaktus holder vinterpause. De bør derfor stå køligt - ved 6 - 10° C - og gerne så lyst som muligt.
* Julekaktus og lignende blomstrer stadig og skal have varme og konstant fugtighed. Efter afblomstring spares på vandet og en temperatur på 12 - 15° er tilstrækkelig. Jorden må dog ikke tørre helt ud.
* Hvis man vil så, kan man begynde nu, men det kræver lystilskud og undervarme.
* Alle planter bør hele tiden holdes under opsyn for skadedyr som mellus og spindemider, der formerer sig glimrende på de tørre planter. En vatpind dyppet i sprit er god at gå på jagt med.

FEBRUAR
* Dette er nok den vanskeligste måned at slippe helskindet igennem. Ofte kaldes den ligefrem 'dødens måned'. Årsagen er, at nu, hvor lyset er ved at vende tilbage, kan man let fristes til at begynde at vande sine kaktus, specielt på dage, hvor solen rigtigt skinner og man får forårsfornemmelser.
LAD VÆRE MED AT VANDE!
Det bliver med garanti koldt igen og så kommer dødsfaldene meget let. Vil man endelig gøre noget godt, kan man give 'tusserne' noget frisk luft på en dag, hvor solen varmer godt.
* Påskekaktus skal nu stilles varmere og vandes med håndvarmt vand på solrige dage.

MARTS
* Nu vågner de fleste kaktus fra deres vinterhvile og bliver friskgrønne i toppen. Cleistocactus, Mammillaria, Notocactus og Rebutia sætter knopper. På varme dage kan man give planterne en let overbrusning med varmt vand - gerne 50 - 60° C.
* I slutningen af måneden kan man begynde at flytte planterne til deres sommeropholdssted i vindueskarmen. Skal de i drivhus haster det ikke. Skal de helt ud er det naturligvis alt for tidligt. Overbrusningerne kan nu foretages mere hyppigt - ca. hver 4. dag.
* Pas på, at solen ikke brænder planterne og temperaturen ikke løber over 25°. Skyg evt. med smørrebrøds- eller avispapir.
* Det er højsæson for såning, evt. stadig med lidt undervarme.
* Vinter- og sommerblomstrende planter omplantes om nødvendigt i denne måned.

APRIL
* Alt, hvad der kom liv i i marts, skal nu vandes og gødes - men med måde.
NB:
Echinocereus, Echinopsis og Lobiviaikke vandes endnu! Vent til der er dannet tydelige knopper.
* Husk overbrusninger i godt vejr.
* Såede planter fra sidste år bør udprikles. Beskyt mod stærk sol.
* Nu starter hovedblomstringstiden for mange planter, f.eks. Mammillaria og Rebutia. Undgå at overbruse planter med åben blomst.
* Stadig et godt tidspunkt at så.
* Påskekaktus er ved at være afblomstrede. Skal stadig vandes og gødes.
* Bedste tid for plantning af vinterhårdføre kaktus.

MAJ
* Nu vokser alle planter maksimalt. Der bør ikke spares på lys, vand, varme og gødning.
* Jule- og påskekaktus kan sidst på måneden sættes ud i haven på et beskyttet, skyggefuldt sted.
* Mange af de øvrige kaktus kan også langsomt tilvænnes en plads på terrassen. Pas på med meget kraftig sol - og meget kolde nætter!
* Planter i drivhus skal have godt med frisk luft og hyppige overbrusninger. Pas også her på stærk sol.
* De hurtigst voksende frøplanter fra det tidlige forår bør prikles ud så snart de kan 'håndteres'. Det fremmer tilvæksten enormt.
* Hold øje med skadedyr.

JUNI
* Hovedblomstringstid i vindueskarmen.
* Planter, der er afblomstret, bør nu have mindre vand, da de starter en 'sommer-ferieperiode'. Det gælder f.eks. Lobivia og Parodia.
* Hold stadig øje med skadedyr. Varmt vejr er 'guf' for bladlus, spindemider og snegle. Snegle elsker Lobivia!
* De tidligst blomstrende kaktus, som nu er afblomstret, kan omplantes, hvis der er behov for det.

JULI
* Arbejdet fra juni fortsættes.
* Højsæson i drivhuset.
* Højsæson for planter, der blomstrer om natten, f.eks. Echinopsis og Trichocereus.
* Husk overbrusning af planterne i varmt vejr, helst morgen og/eller aften.
* Julekaktus er nu ved at afslutte vækstsæsonen. Bør ikke gødes længere, men den må ikke tørre ud.
* Udprikling og evt. omplantning bør afsluttes nu, så planterne har tid til at gro til inden vækstsæsonen slutter.

AUGUST
* Der vandes og gødes fortsat indtil slutningen af måneden, medmindre der kommer en meget kold periode.
* Planterne skal nu have så meget lys, varme og frisk luft som overhovedet muligt.
* Lad endelig de planter, der står ude, blive ude, men sørg for, at vandet kan løbe væk. Det kan evt. blive nødvendigt at beskytte mod regn, hvis måneden er meget fugtig.
* Sæson for frøindsamling, hvis man er interesseret i det.

SEPTEMBER
* Vinterpausen forberedes. Der gødes ikke længere og vandingen begrænses. Det er vigtigt med masser af frisk luft og så meget lys og varme som muligt.
* Det er nu et godt tidspunkt at så Frailea, Oreocereus og Rebutia.
* Hold øje med skadedyr.
* Påske- og julekaktus skal nu ind, hvis de har stået ude. Det samme gælder de mere kuldefølsomme 'almindelige' kaktus.
* Julekaktus skal nu næsten tørre ud for at fremme blomstringen om nogle måneder.

OKTOBER
* Hvis det ikke er meget koldt, bør planterne blive ude, eller i hvert fald i drivhus, til sidst på måneden.
* Der vandes nu kun lidt, og kun på varme dage. Planterne skal langsomt vænnes til vinterpausen.
* Kontroller for skadedyr før planterne i slutningen af måneden sættes i vinter-kvarter.
* Så længe planterne er ude, skal de have frisk luft og så meget lys og varme som muligt.

NOVEMBER
* Så godt som alle kaktus står nu i vinterkvarter ved 6 - 10° C. Julekaktus skal dog have stuetemperatur og vandes forsigtigt, når knopperne viser sig.
* De tidligt blomstrende kaktus skal stå så lyst som muligt.

DECEMBER
* De fleste kaktus er nu helt tørre og i vinterdvale. Julekaktus blomstrer og skal vandes.
* Brug vintertiden til at forberede næste sæson, sætte nye etiketter på planter, studere frøkataloger m.m.
* Hold øje med planterne. Skadedyr kan sagtens trives ved de lave temperaturer og gøre en del skade.

God fornøjelse med dine kaktus
 
PR©2005