Et gammelt Fysik/Kulturfund ..............................................................................


I forbindelse med almindelig oprydning i gemmerne, faldt jeg over en gammel bog. Jeg er meget usikker på, hvordan og hvornår den er kommet i min besiddelse, men jeg kunne forestille mig, at den stammer fra min far, som blev født i 1899 og som i hele sin levetid var meget interesseret i natur, mekanik og senere elektronik.

Bogen er fra 1884, og bærer titlen "Naturlære for Borger- og Almueskoler".

Det er en meget delikat lille sag, 11 x 18 cm og på 87 sider - naturligvis trykt med go­tiske skrifttegn og med anvendelse af den tids grammatiske regler, stavemåder og vendinger - og på efterhånden gulnet og skrøbeligt papir. Her vises et opslag - side 28 - 29:
Af titelbladet fremgår, at bogen er skrevet af "H. Mortensen, lærer ved Jonstrup Seminarium".
H(ans) Mortensen blev født i 1825 og afsluttede sin læreruddannelse på Jonstrup Seminarium i 1845. Efterfølgende underviste han på Seminariet i 40 år - fra 1856 til 1896.
Hos Wikipedia er han opført som "botaniker", så det kan tænkes, at han i perioden 1845 - 1856 han studeret botanik - i hvert fald kan man i hans lærebog tydeligt se, at han - udover fysik - også interesserede sig for meget andet natur-stof.

Som nævnt, er den bog, jeg er i besiddelse af, udgivet i 1884, men der står i bogen, at det er 5. udgave.
4. udgave blev udgivet i 1875, så det er et åbent spørgsmål for mig, hvornår 1. udgave er kommet.

Bogen er, som en naturlig følge af dens høje alder, utrolig skrøbelig, men det er lykkedes mig at læse den uden at ødelægge den. Som nu pensioneret fysiklærer var det en stor oplevelse at stifte bekendtskab med datidens viden - og måden at formidle denne viden på. Det har også været både spændende, udfordrende og til tider morsomt at møde datidens typografi, stavemåde, sprog m.v.
Der er sket et par ting siden 1884!

Jeg går ud fra, at der næppe er mange, der vil få mulighed for at stifte bekendtskab med "Naturlære for Borger- og Almueskoler" i originaludgaven, men jeg tror også, at der kunne være en del "nørder" som mig selv, der kunne have glæde af at læse hans værk.
Jeg har derfor valgt at "genskrive" hele bogen med almindelige nutidige skrifttyper, men dog sådan, at tekst og grammatik er gengivet fuldstændig som i originalen - også diverse fremhævelser i teksten - ligesom de originale illustrationer er scannet og kun efterbehandlet i det omfang, det har været nødvendigt for at tyde indholdet.

Resultater er blevet et "skrift" på 58 sider i A4-format, og jeg har af flere grunde valgt et vise det som PDF-fil.

Læs "Naturlære for Borger- og Almueskoler"

Kilder:
https://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Mortensen
http://jonstrupsamlingen.dk/index.php/fagene-i-jonstrup-skole/
http://jonstrupsamlingen.dk/index.php/seminarist-paa-jonstrup/