Norge 2009 ...................................

Efterårstur  8. – 12. oktober 2009

Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de ruter, vi fulgte de enkelte dage
 med efterfølgende link til et dias/videoshow,
som i billeder forsøger at vise det sydvestlige Norge i efterårsdragt.

Længden af hvert show er angivet i min:sek og
der er tilsat lidt stemningsmusik.

Tænd for dine højttalere


Denne tur er en færdigpakket rejse arrangeret af ColorLine: RUNDTUR I SYDNORGE
I hovedtræk omfatter turen sejlads fra Hirtshals til Kristiansand, overnatning på First Hotel Solborg i Mandal, to overnatninger på Sirdal Høyfjellshotell, overnatning på Hotell Sølvgården i Rysstad og sejltur tilbage fra Kristiansand til Hirtshals.

Torsdag den 8. oktober:

Vi kørte hjemmefra relativt tidligt for at have god tid til at komme til Hirtshals til kl. 11.15 – 1 time før vi skulle sejle til Kristiansand med ColorLines hurtige SuperSpeed 1-færge.

Kl. 15.30 var vi i Kristiansand og brugte så et par timer på at tilbagelægge de ca. 40 km til Mandal, Norges sydligst beliggende større by (ca. 10.000 indbyggere).
Vi forlod Kristiansand ad Rv456 mod Langenes og fulgte så 'Nordsjøvegen' gennem de små hyggelige landsbyer (på norsk: tettsteder), Høllen, Stubstad, Lian og Tregde.
Ad disse hyggelige omveje blev det en tur på 60 km.
Hotellet i Mandal har ikke restaurant, så vi gik en tur i byen og fandt uden problemer et hyggeligt spisested.  

Fredag den 9. oktober:

Vi havde hjemmefra planlagt dagene ret detaljeret, så vi ikke skulle bruge en masse tid på at vurdere, ad hvilke veje, vi skulle køre.
Vi forlod derfor ret hurtigt hovedvej E39 for at tage Rv460 gennem idylliske Spangereid og nåede frem til Lindesnes fyr - det sydligst beliggende på fastlandet. Her er der en barsk skærgårdskyst, så det er forståeligt, at der i mange år har været behov for et fyr.

Fra Lindesnes gik turen - igen via små veje - mod nordvest til Rosfjord lidt syd for Lyngdal, hvorfra Rv43 førte os gennem Farsund, Vanse og Borhaug til Lista fyr.
Her er kysten meget anderledes end ved Lindesnes - flad, med strandenge og et rigt fugleliv. Der er derfor indrettet en ornitologisk station, hvor der foretages fugletællinger. Der ligger også en meteorologisk målestation. Lista blev, i hvert fald i ældre tid, ofte nævnt i dansk radio - sammen med det nordligere beliggende Jæren.

Fra Lista fulgte vi igen de små veje indtil vi ved Gjervøllstad tog Rv465 mod Kvinesdal og derefter nordpå til Kvinlog. Her skiftede vi til Rv42, som førte os over til Sirdalen ved Tonstad. Fra Tonstad og videre nordpå ad Rv468 op i Øvre Sirdal mod Tjørhom og Fidjeland mærkedes det tydeligt, at vi kom højere og højere op. Allerede her i starten af oktober begynder sneen at dække de højeste områder.
Vi nåede frem til vores hotel hen under aften - i Norges sydligste højfjeldsområde.

Klik her for at se ”Fra Mandal til Sirdalen” (8:35)

 

Lørdag den 10. oktober:

Det så ud til at blive en flot dag rent vejrmæssigt.
Vi kørte ad Rv45 gennem Hunnedalen og Øvstebødalen vestpå mod Giljastølen, et feriecenter, der ligger godt og vel 400 m.o.h.. Vi fortsatte gennem den 3804 meter lange Frafjordtunnel til bunden af Frafjorden og videre til Eikeskog, hvor vejen slutter ved elven Måna, der længere oppe danner Månafossen med en faldhøjde på 92 meter.
Tilbage ved hovedvej RV45 fortsatte vi til Oltedal, hvorfra vi fulgte Rv508 nordpå til Lauvvik og tog færgen til Oanes - en sejltur på blot 10 minutter.

Ikke langt fra Oanes blev der i 1997 indviet en 450 meter lang hængebro over Lysefjorden. Her kørte vi over og fulgte så Lysefjordens sydlige kyst ind mod landsbyen Fossmark. D.v.s. vi fulgte fjorden så tæt, som det er muligt. Fjorden skærer sig 42 km mod øst ind i landet, som næsten overalt falder meget stejlt ned til vandet. En af nordkystens helt store turistattraktioner er Preikestolen, et 25 x 25 meter fladt plateau, hvorfra klippevæggen falder lodret 604 meter ned mod vandet - og der er intet rækværk! Preikestolen besøges hvert år af ca. 80.000 turister, men man skal være indstillet på at gå en ca. 2 timer lang tur fra parkeringspladsen - og der er lige så langt tilbage!  

Turen tilbage til Sirdalen gik ad samme rute - bortset fra afstikkeren til Giljastølen.

Klik her for at se ”Giljastølen og Fossmark” (6:43)

 

Søndag den 11. oktober:

Dagen skulle slutte i byen Rysstad i Setesdalen, men vi besluttede at tage en afstikker til Lysebotn, før vi kørte ind over Suleskarvejen til Setesdalen - og hvilken afstikker!

Fra Sirdal Høyfjellshotell kørte vi nordpå langs Ortevatnet, men efter ca. 5 km drejede vi ind på den forholdsvis nye vej, Lysevejen, der førte ind til Lysebotn, en lille landsby inderst i Lysefjorden. Lysevejen blev indviet i 1984 og var oprindelig en anlægsvej i f. m. bygningen af et kraftværk.
Vejen fører ind over et fuldstændig øde område og når sit højeste punkt - 950 m.o.h. - på grænsen mellem fylkerne Vest-Agder og Rogaland ved Andersvatn. Vejen er lukket i perioden november - maj, men der var allerede ved at ligge sne midt i oktober. Lidt nærmere Lysebotn ligger udsigtsrestauranten Øygardstøl 640 m.o.h.  - og hvilken udsigt ned mod Lysebotn!
Fra Øygardstøl snor vejen sig så gennem 27 hårnålesving og en 1100 meter lang tunnel ned til bunden af Lysefjorden - en fantastisk flot tur (hvis man har nerver til det!).
Vel nede kunne vi så lægge nakken tilbage og skimte Øygardstøl højt oppe.

Tilbage ved udgangspunktet, hvor vi tidligere drejede ind på Lysevejen, satte vi kursen mod øst ind over Suleskarvejen mod Setesdal. Også her kom vi ret højt op og fornemmede, at vinteren nærmede sig - også denne vej er lukket om vinteren..

Vel fremme i Setesdalen ved Nomeland valgte vi at tage en lille afstikker nordpå ad Rv9 til byen Valle, som ligger smukt i dalen i et område, hvor klipperne er meget glatte og som følge deraf med sparsom trævækst.
Her vendte vi og kørte 12 km sydpå til Rysstad, hvor vi let fandt vores hotel.

Klik her for at se ”Lysebotn og Suleskarvejen” (8:10)

 

Mandag den 12. oktober:

Vejret havde ændret sig. Det havde regnet i løbet af natten, og skyerne hang langt ned mellem træerne - men det blev landskabet ikke mindre spændende af.
Hotel Sølvgarden er også et specielt sted. Det er selvfølgelig bygget af træ, men med så mange kviste og tårne, at det minder lidt om et lille slot - spændende sted.

Sydpå gennem Setesdalen ad Rv9 fulgte vi elven Otra, som ved landsbyen Ose begynder at brede sig til en sø, men i Norge kaldes det en fjord - Byglandsfjorden. Vi fulgte fjorden i dens fulde længe - ca. 40 km - indtil den igen får karakter af en elv ved byen af samme navn - Byglandsfjord.
Det er en meget smuk strækning. Længere sydpå er der rige muligheder for at dyrke lidt 'river rafting' - det så vi også et eksempel på.

Syd for Evje forlod vi Rv9 og drejede østpå ad Rv403 for at besøge byen Iveland. Her har man fået den lidt specielle idé, at læsse en vognladning sprængte sten fra et nærtliggende stenbrud af på parkeringspladsen foran Rådhuset. Turister kan så frit gå på mineraljagt og måske finde sig en lidt anderledes souvenir - ganske gratis. Det var 3. gang vi var der - og selvfølgelig tog vi et par sten med hjem.

Fra Iveland fortsatte vi ad Rv403 sydpå indtil vejen løb sammen med Rv405 nord for Vennesla og snart efter var vi i Kristiansand og kunne så blot vente på, at færgen ville bringe os tilbage til Danmark.

  Klik her for at se ”Fra Rysstad gennem Setesdalen” (3:51)

   

En dejlig efterårstur til Norge