Regnvejr i Brædstrup ...................................

Vi har - blot for at tilfredsstille vores nysgerrighed - fra 1993 målt den nedbør, der er faldet i vores have.
Det er en ganske uformel måling, men da målemetoden har været ens i hele perioden, giver det et udmærket indtryk af forskellighederne fra år til år.

Klik her for at vise opgørelsen

PR©2020